Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató


Hatályos: 2018. május 25. napjától

 

Jelen Tájékoztató hatálya a GALATHEA Búvár-Központ Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságra ( székhely: 1065 Budapest, Weiner L. u. 3., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-675800) terjed ki (továbbiakban: GALATHEA).

A GALATHEA adatvédelmi tisztviselője: Brankovits István

Elérhetőségei:

  • írásban a 1065 Budapest, Weiner L. u. 3. címen
  • személyesen a 1065 Budapest, Weiner L. u. 3. címen
  • elektronikus úton a branka@galathea.hu email címen
  • telefonon a +36 1/311 6485 telefonszámon az adatvédelmi tisztviselőhöz címzett megkereséssel.

 

A jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy a GALATHEA általi adatkezelés megkezdése előtt Ön (mint a GALATHEA Ügyfele, leendő ügyfele, más érintett) tájékozódhasson róla, hogy a GALATHEA az Ön adatait miért és mire használja, valamint, hogy Önt milyen jogok illetik meg, és azokat hogyan gyakorolhatja.

Minden fejezet egy rövid összefoglalót és a kérdéskör részletes kibontását tartalmazza a “Részletek” alatt.

Jelen Tájékoztató határozza meg a GALATHEA adatkezelési tevékenységére vonatkozó legfontosabb szabályokat az Ügyfelek és egyéb érintettek személyes adatainak kezelése kapcsán. Az egyes szerződések és speciális tájékoztatók kiegészíthetik ezen rendelkezéseket.

A GALATHEA bármikor jogosult a jelen Tájékoztató tartalmát külön értesítés nélkül egyoldalúan megváltoztatni. A hatályos, valamint a módosított Tájékoztatók a GALATHEA honlapján vagy a GALATEÁhoz intézett megkereséssel elérhetők.

 

 

Minden jog fenntartva: Galathea © 2024

Design és fejlesztés: Make IT Online